Els nostres serveis

 

1r  Formació contínua de qualitat sobre matèries d'interès per als Associats a preus assequibles.

2n Serveis de consultes gratuït.

3r Servei de consulta personalitzat gratuït per a temes d'especial complexitat.

4t Seminaris especialitzats sobre matèries concretes i amb aforaments limitats.

5è Assegurança de responsabilitat civil professional.

6è Convenis amb entitats públiques i privades d'interès per a la professió.

7è Accés dels Associats a les comisions de Treball.

8è Registre de Formació amb expedició anual del títol de Formació Permanent.

9è Títol Propi de Tècnic en Prevenció de Blanqueig de Capitals.

10è Notes d'interès.

11è Informació continuada e inmediata sobre temes que afecten la professió.

12è Imatge Professional.

13è Xarxa Assessor: mitjançant la qual els associats podran oferir gratuïtament els seus serveis i oferir  i demanar ofertes d'ocupació i de negoci.

14è Comissió d'Estudis Fiscals i Comptables amb el propòsit de redactar projectes, estudis, recomanacions, etc... del nostre àmbit professional per ser presentat a la premsa, i a les institucions oúbliques i privades.

15è Creació i divulgació de fitxes tècniques comptables i cursos avançats de formació comptable, fiscal i laboral, tant presencials com on  line.

16è Celebració de trobades entre l'ACAT i l'AEAT per informar els associats de totes les novetats d'interès, organitzant seminaris conjunts gratuïts.

17è Diploma d'associat, logo i placa (a petició).