La  ACAT ha estat inclosa al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana 2015.

El 16 de juliol, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució CLT/1601/2015, de 7 de juliol, sobre el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6914/1434830.pdf).

Trobareu informació sobre el Cens d’entitats 2015 al web de la llengua catalana: http://www.gencat.cat/llengua/cens.