Assegurança de responsabilitat civil


Barcelona, 26 de març del 2015

 

Benvolguts associats/ades 

Mapfre ha decidit incrementar substancialment, més del 50%, la prima de renovació del 2015. El venciment de la pòlissa és el dia 01 de maig.

Acat i Cobertis hem negociat una pòlissa amb una companyia especialitzada en assegurances de Responsabilitat Civil Professional, Berkley. Aquesta companyia disposa d’una de les carteres d’aquestes assegurances més gran de tot el món.

Les garanties i cobertures s´han millorat, i la prima és lleugerament inferior a la del 2014, per tant es tracta d’una millor assegurança a millor preu.

Ja disposem d’una pòlissa per cobrir tots els associats que ho necessitin. Un bon servei d’assegurances no és només l’emissió de la pòlissa, també ha de disposar d’un bon servei administratiu, una bona atenció personal especialitzada i una transparència en cas de sinistre i en el moment d’emissió de rebuts.

Cobertis i ACAT posa al servei dels seus associats eines tecnològiques avançades que permeten consultar les pòlisses on line, pressupostar noves assegurances amb primes molt competitives pensades pel nostre col·lectiu i també obtenir ingressos extres amb els vostres clients de manera ràpida, fàcil, senzilla i sense risc.

La persona encarregada d’atendre’ns és el Lluis Pons (telèfon 934 883 487), mail lluis.pons@cobertis.com. Us informarà sobre la pòlissa i resoldrà qualsevol altre dubte que tingueu.

Atentament,

 

Josep M  Paños Pascual

President ACAT