NOTA SOBRE LA SIGNATURA DEL CONVENI COM A COL.LABORADORS  AMB L'INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA DEL AJUNTAMENTE DE BARCELONA


 

Benvolguts companys,

Ja tenim signat el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per la tramitació en nom de tercers.

Els interessats amb adherir-se cal que ens tornin omplert i signat el document d’adhesió (el document sol·licitar-lo al correu de l'Acat)  acat@acatfcl.cat

Atentament

Josep Maria Paños Pascual

Presidente de l'Acat