SUPORT JURÍDIC A L'ASSOCIAT.

Els associats de l'ACAT que necessitin assessorament jurídic per ells o els seus clients,

poden adreçar-se a

LLUIS VANCELLS SANCHO

Advocat

Tfno: 93.425.04.62

Fax: 93.423.22.32

llvancells@icab.es

Tarifes a convenir. Total garantia de confidencialitat i respecte al client garantit per l'ACAT.