INSCRIPCIÓ: GIRONA IMPOST DE SOCIETATS 2016

 

  • PREU ASSOCIATS: GRATUÏT
  • PREU COL.LABORADORS ASSOCIATS ACAT: GRATUÏT
  • PREU NO ASSOCIATS 60,00€ (IVA INCLÒS)
  • ADJUNTAR JUSTIFICANT D'INGRÉS O TRANSFERÈNCIA, AL CORREU acat@acatfcl.cat
  • IBERCAJA BANC: ES09 2085 8210 0303 3014 9723
  • BANC DE SABADELL: ES26 0081 0200 2400 0283 4088
  • DADES DE FACTURACIÓ
  • * campos obligatorios