IMPOST DE SOCIETATS 2016 BARCELONA

 

  • PREU ASSOCIATS: GRATUIT
  • PREU COL.LABORADORS: GRATUIT
  • PREU NO ASSOCIATS 60€ (IVA INCLÒS)
  • ADJUNTAR JUSTIFICANT D'INGRÉS O TRANSFERÈNCIA, AL CORREU acat@acatfcl.cat
  • IBERCAJA BANC: ES09 2085 8210 0303 3014 9723
  • BANC DE SABADELL: ES26 0081 0200 2400 0283 4088
  • DADES DE FACTURACIÓ
  • LES CANCEL·LACIONS QUE NO HAGIN ESTAT NOTIFICADES AMB 48 HORES D'ANTELACIÓ, NO SERÀ CONSIDERADES.
  • * campos obligatorios