LLOC I DATA :  BARCELONA, 20 juny 2017

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

16.05 a 20.00

SEMINARI IMPOST DE SOCIETATS 2016

Seminari que des d’una vessant pràctica amb exemples es farà una liquidació complerta de l’impost de societats tractant els aspectes més rellevants

-Reserves capitalització i anivellament

-Diferencies temporaries i permanents

-Deduccions i bonificacions

-Despeses no deduïbles

-Errors comptables,

-Tipus impositiu

-Arrendaments financers

-Operacions extra comptables

-Amortitzacions

-Limitacions fiscals en les deduccions i despeses

-Bases imposables negatives

-Altres qüestions d’interès.

També es farà una breu referencia a les novetats en el sistema SII.

Ponent/Ponent:  Angel María Ceniceros

Licenciado en Derecho, Universidad Deusto.

Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Barcelona

Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de la Universidad de Barcelona ( UB).

Profesor  del Máster en Fiscalidad de la Barcelona School of Management (UPF-IDEC) y del Postgrado en Fiscalidad de la Universidad d’Andorra

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  gratuït.

Resta:  60 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)