Notes Comptables

 

26/05/2017 NOTA SOBRE ELS NOU MODELS DE COMPTES ANUALS. Veure Nota. BOE A20175775

13/03/2017 CONSULTA SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE DE LES MODIFICACIONS FISCALS A LES PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'INVERSIONS FINANCERES APROVADES PEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016, DE 2 DE DESEMBRE. Veure Consulta.

28/02/2017 NOTA SOBRE CONSULTES L'ICAC. Veure nota

09/01/2017 MODIFICACIÓ DE DETERMINADES NORMES TÈCNIQUES D'AUDITORIA I DEL GLOSSARI DE TERMES. Veure Document. Ratios Sectorials 2015 per ACCID

12/12/2016 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL-COMPTABLE 2016. Veure Guia ACAT

12/12/2016 NOTA TÈCNICA PER ACCID, DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS EN EL R.M., OBLIGACIONS, INCOMPLIMENTS I SANCIONS. Veure nota tècnica

02/12/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. FALTA DE DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS. Veure nota

02/12/2016 COMPTABILITZACIÓ DE LLEGATS DE CARÀCTER NO REINTEGRABLE, REBUTS PER UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE. CONCORDANÇA AMB LA NORMA NRV 20ª.... NOTA TÈCNICA ACCID. Veure nota.

10/10/2016 DOCUMENTACIÓ RÀTIOS SECTORIALS DE 166 SECTORS (25 RÀTIOS PER A CADA SECTOR). Veure Documentació

27/07/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

27/05/2016 NOTA TÈCNICA DE COMPTABILITAT, PER ACCID. Veure nota.

04/05/2016 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

13/04/2016 NOTA TÈCNICA DIMENSIÓ COMPTABLE DEL CONCURS DE CREDITORS, PER ACCID. Veure Nota

08/04/2016 NOTA SOBRE LA FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS ABREUJATS: LÍMITS PER PODER APLICAR EL PGC PER A PYMES. (COMENTARI TÈCNIC DE ACCID). Veure Comentari 

10/03/2016 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS MODELS DELS COMPTES ANUALS. Veure nota. BOEA2016239CA. BOEA20162370CA1.

23/02/2016 NOTA SOBRE LLIBRE TANCAMENT FISCAL COMPTABLE PIMES DE ACCID. Veure Nota. Veure Llibre.

15/02/2016 BOE SOBRE LA INFORMACIÓ A INCORPORAR EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS AMB RELACIÓ AL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EN OPERACIONS COMERCIALS. Veure BOE,

29/01/2016 NOTA SOBRE LES RECENTS CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota

19/01/2016 NOTA SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA DEL PGC. Veure nota. Nota Técnica ACCID.

08/01/2016 NOTA SOBRE LAS MEJORAS A INTRODUCIR EN LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( por ACCID). Ver nota. Manual ACCID

01/12/2015 BREU GUIA SOBRE LES RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I DE NIVELLAMENT. Veure nota.

30/11/2015 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL-COMPTABLE EXERCICI 2015. Veure nota.

14/09/2015: NOTA SOBRE DISPOSICIONS I INFORMACIÓ D'INTERES: PUBLICITAT SENTENCIES EN MATERIA FRAU FISCAL, FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM, FORMACIÓ PROFESSIONAL, REFORMA CODI COMERÇ I SISTEMA VERIFICA.  Veure nota. BOEA20159768BOEA20159735. BOEA20159734. CODI COMERÇ (ACCID). VERIFICA.

07/09/2015 NOTA SOBRE ELS ASPECTES COMPTABLES DE LA NOVA LLEI DE L'IMPOST DE SOCIETATS I ENTREVISTA AMB EL PRESIDENT DE L'ACAT PUBLICADA EN LA WEB EAE BUSINESS SCHOOL. Veure nota. Nota Técnica ACCID.

31/07/2015 NOTA ICAC JUNY. Veure nota. BOE A 2015 84692o.

22/07/2015 NOTA SOBRE LA NOVA LLEI D'AUDITORIA. Veure nota. BOE A 2015 8147A

08/05/2015 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota

28/04/2015 NOTA SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES. Veure nota

24/04/2015 NOTA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE L'ICAC DE 14 D'ABRIL DE 2015 DE DETERMINACIÓ DEL COST DE PRODUCCIÓ. Veure nota. BOE A 20154394

23/04/2015 NOTA SOBRE MODELS DE CERTIFICACIÓ PER L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS. Veure nota. Acta Comptes Universal   Castellà.  Acta Comptes No Universal  Castellà.

16/03/2015 NOTA SOBRE LES AUDITORIES SPL.LICITADES PER SOCIS MINORITARIS. Veure nota.

04/03/2015 NOTA SOBRE LA LEGALIZACIÓ DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2014. Veure nota. Manual.

23/02/2015 GUIA SOBRE LA LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2014. Veure nota.. BOE A 2015 1481. Manual d'Ajuda.. Escrit d'alegacions norma 24.

11/02/2015 NOTA SOBRE CONSULTES DE L'ICAC. Veure nota.

03/02/2015 FRUIT DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'ACCID, ADJUNTEM MODELS DE MEMORIA ABREUJAT, NORMAL I PIME, PER LA CONFECCIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2014. Veure Abreudaja   Normal   Pimes

27/01/2015 PROJECTE DE RESOLUCIÓ DE L'INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES PER LA QUE S'ESTABLEIXEN CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DEL COST DE PRODUCCIÓ. Veure Projecte.

22/12/2014 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL COMPTABLE 2014. Veure Nota.

24/10/2014 LA CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO. Veure nota.

27/10/2014: NOTA SOBRE CONSULTAS DE INTERÉS DEL ICAC: CUESTIONES PRACTICAS Y FRECUENTES EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES. Ver nota

06/11/2014 NOTA SOBRE CONSULTAS DEL ICAC: ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA Y CANON DE ENTRADA. Ver nota.

12/11/2014 NOTA SOBRE CONSULTAS DEL ICAC: CRITERIOS DE APLICACIÓN BENEFICIOS Y CONDENA SOLIDARIA DE EMPRESAS DEL GRUPO. Ver Nota