03/03/2017 NOTA SOBRE LA LLEI 3/2017, DEL 15 DE FEBRER, DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES, I DE MODIFCACIÓ DELS LLIBRES PRIMER, SEGON, TERCER,QUART I CINQUÈ. Veure Nota. Veure DOGC A17051033 2017.

27/12/2016 NOTA SOBRE  EL REIAL DECRET LLEI 6/2016 DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL I LLIBRE DE TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE. Veure NotaBOE A2016 12266. Tancament Fiscal i Comptable per ACCID

22/12/2016 NOTA SOBRE LES NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2016 I LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE LES CLÀUSULES SÒL. Veure notaResumen Novetats. Sentència

16/11/2016 INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA DE CITES D'ESTRANGERIA. Nota 01. Nota 02. Dades

21/09/2016 NOTA SOBRE L'ADMINISTRADOR OCULT DE LES SOCIETATS MERCANTILS I LA SEVA RESPONSABILITAT. Veure nota.

13/06/2016 NOTA SOBRE LA DISOLUCIÓ DE LES SCP. Veure nota

16/05/2016 NOTA SOBRE LA BORSA DE DENOMINACIONS DEL REGISTRE MERCANTIL. Veure nota.

18/11/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REIAL DECRET 1021/2015, DE 13 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIX L'OBLIGACIÓ D'IDENTIFICAR LA RESIDÈNCIA FISCAL DE LES PERSONES QUE OSTENTIN LA TITURALIAT O EL CONTROL DE DETERMINATS COMPTES FINANCERS. Veure nota. BOE A 2015 12398

03/11/2015 NOTA SOBRE QÜESTIONS D'INTERÉS. Veure nota.

02/11/2015 NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER L'ANY 2016. Veure notaBOE A 2015 11644.

30/10/2015 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ EN EL CODI CIVIL. Veure nota.

20/10/2015 DOCTRINA DOSSIER PROPIETAT HORITZONTAL. Veure Doctrina

19/10/2015 NOTA SOBRE LA LLEI DE SOCIETATS LABORALS I PARTICIPES I EL NOU MODEL 280. Veure notaBOE A 2015 11071LSLBOE A 2015 11074M280

09/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET. Veure notaDOGC 6872 08102015

07/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE DIVERSES LLEIS PROCESALS. Veure nota. BOE A 2015 10725 - 10726 - 10727.

04/10/2015 NOTA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA LLEI 39/2015, DE 1 D'OCTUBRE DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. Veure nota. BOE A 2015 10565.

31/08/2015 NOTA SOBRE DISPOSICIONS D'INTERES. Veure nota. Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'AdministracióNova Llei de Cooperatives.

07/08/2015 NOTA SOBRE LLEI 24/2015 DEL 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L'EMERGENCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA. Veure nota. Veure DOGC6928

30/07/2015 NOTA SOBRE EL NOU IMPOST SOBRE ELS HABITAGETS BUITS. Veure notaDOGC 6919 

20/07/2015 NOTA SOBRE LA NOVA LLEI DE LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA. Veure nota. BOE 4 2015 7391.

17/07/2015 NOTA SOBRE NOVES DISPOSICIONS APROVADES (MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICÍA I DEL REGISTRE CIVIL). Veure nota. DOGC A 151941052015. DOGC A 151941062015. BOE A 20157851. 

10/07/2015 NOTA SOBRE LA INSTRUCCIÓ  DE 1/7/2015, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DELS REGISTRES I DEL NOTARIAT SOBRE MECANISMES DE SEGURETAT DELS FITXERS ELECTRÒNICS QUE CONTINGUIN LLIBRES DELS EMPRESARIS PRESENTATS A LEGALITZACIÓ EN ELS REGISTRES MERCANTILS I ALTRES QÜESTIONS RELACIONADES. Veure nota. BOE A 2015 7626.

19/06/2015 El jurat del I Certamen Literari contes d’Assessors va decidir declarar guanyador a l’associat Carlos Vidal Soler pel seu conte “amor de empresa”.  Veure conte.

18/06/2015 VI CONGRÉS CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ. CONCLUSIONS ACCID, Veure document.

15/06/2015 NOTA SOBRE EL R.D. 421/2015, DE 29 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULEN ELS MODELS D'ESTATUTS-TIPUS I D'ESCRIPTURA PÚBLICA ESTANDARDITZATS DE LES SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA, S'APROVA MODEL D'ESTATUTS-TIPUS, ES REGULA L'AGENDA ELECTRONICA NOTARIAL I LA BORSA  DE DENOMINACIONS SOCIALS AMB RESERVA. Veure nota. BOE A 2015 6520

08/06/2015  NOTA VI CONGRÉS DE L'ACCID.  Veure notaVeure Ponència

02/06/2015 NOTA SOBRE DISPOSICIONS D'INTERES PUBLICADES A CATALUNYA I NOU SERVEI DE LA SEGURETAT SOCIAL. Veure nota. BOEA2015601BOEA20156015  BOEA20156016  BOEA20156013RD

16/03/2015 PRESENTACIÓ CATALÀ EN L'EMPRESA REMES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL NOSTRE COL.LECTIU. Veure presentación.

02/03/2015: NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 1/2015 DE 27 DE FEBRER, DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DEC ÀRREGA FINANCIERA I ALTRES MESURES D'ORDRE SOCIAL. Veure Nota BOE A 2015 2109

02/02/2015 SENTÈNCIA D'INTERÈS SOBRE EL BLANQUEIG DE CAPITALS. Veure Sentència.

02/01/2015 NOTA SOBRE EL PROGRAMA DE RETENCIONS I L'APROBACIÓ DE MODELS TRIBUTARIS I LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE MUTUES QUE AFECTA ALS PROFESSIONALS. Veure nota.

30/12/2014 NOTA SOBRE ELS PRESUPOSTOS DE L'ESTAT PER A 2015. Veure nota. Veure BOE A 2014 13612.

15/12/2014 NOTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL MÓDUL DE COMPTES ANUALS I ELS MÓDELS 591 I 588. Veure notaBOEA201412906BOEA201412972

05/12/2014 NOTA SOBRE LA LLEI 31/2014 DE 3 DE DESEMBRE DE MODIFICACIÓ DE LA  LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL. Veure notaVeure BOE.

24/11/2014 NOTA SOBRE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES DE LA SOCIETAT. Veure notaVeure Sentència.