III CERTAMEN LITERARI "CONTES D'ASSESSORS

II CONCURS DE FOTOGRAFIA "FOTOS D'ASSESSORS

26/05/2017 NOTA SOBRE ELS NOU MODELS DE COMPTES ANUALS. Veure Nota. BOE A20175775.

24/05/2017 NOTA SOBRE L'IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS. Veure Nota. DOGC 7368.

22/05/2017 NOTAS SOBRE LES PLUSVALUES MUNICIPAL ARRAN DE LA SETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Veure Nota.

19/05/2017 EL TC ANUL.LA PARCIALMENT LA REGULACIÓ DE L'IMPOST ESTATAL SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Veure Nota. Veure Sentencia.

17/05/2017 NOTA SOBRE  L’ORDRE VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris. Veure Nota.  Ordre Generalitat.

16/05/2017 NOTA SOBRE L'ORDRE QUE DESENVOPLUPA EL NOU SISTEMA SII EN L'IVA. Veure Nota. BOE A20175312.

04/04/2017 ARTÍCULO DE LA ACAT EN INVERTIA: ERRORES O INEXACTITUDES MÁS FRECUENTES EN LA DECLARACIÓN QUE LE HACE  HACIENDA. Ver artículo.

02/04/2017 NOTA SOBRE LA LEI 5/2017 DEL 28 DE MARÇ I LES MESURES TRIBUTÀRIES SOBRE ELS IMPOSTOS CEDITS. Veure nota.

02/04/2017 IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES. Preguntes Freqüents.

31/03/2017 NOTA SOBRE LA LLEI 4/2017 I 5/2017 DE 28 DE MARÇ. Veure nota. DOGC A170871062017. DOGC A 170871072017.

24/03/2017 NOTA SOBRE MODEL RENDA I PATRIMONI 2016. IMPOST SOBRE LES BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES. Veure Nota. BOE A 2017 308. Comunicat.

19/3/2017 NOTA SOBRE EL MODEL 202, LA PROTECCIÓ DELS DEUTORS HIPOTECARIS, MEMORIA DE LES ESAL I MODEL 720. Veure Nota. BOE A 2017 2778. BOE A 2017 2985. MEMÒRIA ESAL PER ACCID. MODEL 720.

13/03/2017 CONSULTA SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE DE LES MODIFICACIONS FISCALS A LES PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'INVERSIONS FINANCERES APROVADES PEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016, DE 2 DE DESEMBRE. Veure Consulta.

09/03/2017 NOTA SOBRE RESOLUCIONS D'INTERES DEL TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU CENTRAL. Veure nota.

07/03/2017 NOTA RECOPILATIVA DE LES ÚLTIMES NOVETATS FISCALS PUBLICADES Veure nota. BOE A 2017 1929.

13/02/2017 NOTA SOBRE EL MODEL 121/122 I COTIZACIONS SEGURETAT SOCIAL 2017. Veure nota. BOE A2017 1369. BOE A2017 1334.

24/01/2017 NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL R.D. LLEÏ 2017 DE 20 DE GENER DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DE CONSUMIDOR EN MATÈRIA DE CLÀUSULES TERRA. Veure nota.

11/01/2017 NOTA SOBRE LA DEDUIBILITAT DE L'IVA SUPORTAT NO ACREDITAT  EN UNA COMPROVACIÓ LIMITADA . Veure nota.

12/12/2016 BREU GUIA SOBRE EL TANCAMENT FISCAL-COMPTABLE 2016. Veure Guia ACAT.