JORNADA FISCAL 2017: NOUS IMPOSTOS DE LA GENERALITAT I SOCIETATS 2017

LLOC I DATA : BARCELONA, 26 octubre 2017

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008 BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

16.05 a 18.00

ELS NOUS IMPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ponents: Sra. Marta Espasa, Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya

Sra. Natalia Caba i Serra, Sub-directora General de Règim Jurídic

EL DESPLEGAMENT TERRITORIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA

Ponent: Sr. Eduard Vila Maruhenda, Director de l’Agencia Tributaria de Catalunya.

S’aprofitarà la sessió per parlar de la figura de l’assessor fiscal acreditat

que preveu el nou codi tributari de Catalunya,

18.00 -18.15 Coffe-Break

18.15 a 20.00 LES NOVETATS DEL TANCAMENT FISCAL DE SOCIETATS PER L’EXERCICI 2017. MESURES D’ESTALVI FISCAL.

Ponent: Sr. José Manuel Lizanda Cuevas,Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, Inspector de Hacienda del Estado y Profesor de contabilidad en la Universidad Pompeu Fabra y en ESADE.

Preu: 10 euros associats de l’ACAT i llurs treballadors i col·laboradors.

Resta: 60 euros.

Inscripció: enviar e-mail a acat@acatfcl.cat indicant nom, cognoms, i la condició d’associat, treballador, col·laborador o no associat, adjuntant full de transferència bancaria (el associats poden demanar que el cobrament per càrrec al seu compte bancari).

Número compte per fer l’ingrés: ES26 0081 0200 2400 0283 4088

JORNADA FISCAL BARCELONA