http://www.acatfcl.cat/.cm4all/iproc.php/dEL%20gIRONA.jpg/downsize_1280_0/dEL%20gIRONA.jpg

 JORNADA FISCAL 2018

LLOC I DATA :  GIRONA,  20 febrer 2018

HOTEL CARLEMANY

PLAÇA MIQUEL SANTALÓ I PAVOR, 1 - 17002- GIRONA.

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.30 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del Delegat de Girona de l’ACAT, Sr. Alberto Jurado

16.05 a 20.00

 -L’IVA i la regla de prorrata. Es pot evitar?, cal fer-ho?. El correcte funcionament de la regla de prorrata.

 - Les operacions vinculades:

 - Nocions bàsiques de les operacions vinculades

 -Com valorar-les

 -Com documentar-les

 -Régim fiscal

 -Operaciones més usuals: préstecs, lloguers, nómines, les societats professionals, les societats interposades, etc.

 -Conseqüencies de valorar malament o no tenir en compte les operacions vinculades

 -El nou model 232

 -La Inspecció i les operacions vinculades, que cal tenir en compte.

 Ponent:  Angel María Ceniceros

 Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto.

Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Barcelona.

Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de la Universidad de Barcelona (UB).

Profesor del Máster en Fiscalidad de la Barcelona School of Management (UPF-IDEC) y del Postgrado en Fiscalidad de la Universidad d’Andorra

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  25 euros

Resta:  75 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  enviar un mail amb el nom i cognoms i comprovant de transferència (els associats poden demanar càrrec en compte) a acat@acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

SEMINARI GIRONA