SEMINARI COM ASSESSORAR PYMES I AUTONOMS –SEGONA PART

LLOC I DATA :  BARCELONA,  6 MARÇ 2018

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

 16.05 a 20.00

 SEMINARI COM ASSESSORAR PYMES I AUTONOMS

 -L’IVA i la regla de prorrata. Es pot evitar?, cal fer-ho?. El funcionament correcte de la regla de prorrata.

 - Les operacions vinculades:

-Nocions bàsiques de les operacions vinculades

 -Com valorar-les
-Com documentar-les
-Règim fiscal
-Operacions més usuals: préstecs, lloguers, nòmines, les societats professionals, les societats interposades, etc.
-Conseqüències de valorar malament o no tenir en compte les operacions vinculades
-El nou model 232
-La Inspecció i les operacions vinculades, que cal tenir en compte.

 Ponent/Ponent:  Antonio Martínez Alfonso

Licenciado en Ciencias empresariales: especialidad en Contabilidad y Tributación.

Inspector de Hacienda del Estado

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  25 euros

Resta:  75 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  enviar un mail amb el nom i cognoms i comprovant de transferència (els associats poden demanar càrrec en compte) a acat@acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

Aforament limitat: es prega l’assistència als inscrits o bé es comuniqui la baixa amb suficient antelació.

SEMINARI BARCELONA