JORNADA FISCAL:  LES NOVETATS EN LA REGULACIO DE LA PROTECCIO DE DADES.  TALLER PRACTIC SOBRE COMPROVACIONS LIMITADES.

LLOC I DATA :  BARCELONA, 24 ABRIL 2018

SALA D’ACTES D’ACTIVA MUTUA

Bailèn, 84

08009  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual.

 Entrega de la acreditació universitària als experts comptables acreditats de la II Promoció.

 16.05 a 18.00

 LA NOVA REGLAMENTACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES. NOVETATS QUE AFECTEN ALS ASSESSORS I ALS SEUS CLIENTS.

 Ponent: Sr. Txema Junoy, especialista en Protecció de Dades

 18.00 a 20.00

 TALLER FISCAL:  COM AFRONTAR I ASSESSORAR DAVANT LES COMPROVACIONS LIMITADES DE L’AEAT. ANALISIS PRACTIC DELS NOUS CRITERIS DE L’ADMINISTRACIO I POSSIBLES SOLUCIONS.

 Ponent/Ponent:  Sr. Josep M Paños Pascual

Advocat/Gestor Administratiu

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  gratuït

Resta:  40 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  enviar email a acat@acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

PROGRAMA