IV ASSEMBLEA GENERAL DE LA ACAT

DATA:  Barcelona, 13 de juny de 2018

LLOC:  Sala d’ Actes de Activa Mutua.  Carrer Bailèn, 84 (Barcelona).

PROGRAMA

16.00 a 16.15  Recepció dels assistents.

16.15 a 17.30  CONFERENCIA:  LA DEDUCCIO EN OBRES CINEMATOGRÀFIQUES, SERIES AUDIOVISUALS, ARTS ESCENIQUES I ESPECTACLES EN VIU: INTRODUCCIO A AQUESTA DEDUCCIO I LA SEVA APLICACIO PRACTICA PELS ASSESSORS FISCALS.

Ponent:  Carlos Nistal Baroja,  assessor fiscal

17.30 a 18.30  CONFERENCIA: ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS MÉS FREQÜENTS, UNA BREU REFLEXIÓ SOBRE ELS SEUS ASPECTES  MÉS DESTACATS.

Ponent:  Josep M Paños Pascual,  Advocat i Gestor Administratiu

18.30 a 18.45 Cofée Break

18.45 a 19.30  Assemblea General de l’ACAT i entrega de Diplomes als Associats de l’ACAT.

19.30 a 19.45  Assamblea General Extraordinària de l’ACAT.

Nota:  Programa exclusiu pels associats de l’ACAT. A la conferència podran assistir treballadors i col·laboradors dels associats, prèvia inscripció mitjançant e-mail a acat@acatfcl.cat (inscripció gratuïta).

Altres Formacions