SEMINARI: LA FISCALITAT DE LES RUPTURES MATRIMONIALS

I LA DECLARACIO DE BENS A L’ESTRANGER

LLOC I DATA :  BARCELONA,  26 setembre 2018

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

 16.05 a 20.00

 LA FISCALITAT DE LES RUPTURES MATRIMONIALS

 LA DECLARACIO DE BENS A L’ESTRANGER: REGULARITZACIO I SITUACIO ACTUAL:

 El model 720 i altres declaracions  connexes.

 Ponent: Sr. Alejandro Ebrat Picart, Advocat, Responsable del Àrea Fiscal del ICAB

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors: 25 euros

Resta:  75 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

 Inscripció:  per email i enviant comprovant de transferència a  acat@acatfcl.cat

(Els associats poden demanar càrrec en compte)

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

Aforament limitat: es prega l’assistència als inscrits o bé es comuniqui la baixa amb suficient antelació.