http://www.acatfcl.cat/.cm4all/iproc.php/dEL%20gIRONA.jpg/downsize_1280_0/dEL%20gIRONA.jpg

 SEMINARI: LA FISCALITAT DE LES RUPTURES MATRIMONIALS

I LA DECLARACIO DE BENS A L’ESTRANGER

LLOC I DATA :  GIRONA,  27 setembre 2018

HOTEL CARLEMANY

PLAÇA MIQUEL SANTALÓ I PAVOR, 1 - 17002- GIRONA.

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.30 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

 16.35 a 20.30

 LA FISCALITAT DE LES RUPTURES MATRIMONIALS

 LA DECLARACIO DE BENS A L’ESTRANGER: REGULARITZACIO I SITUACIO ACTUAL:

 El model 720 i altres declaracions  connexes.

 Ponent: Sr. Alejandro Ebrat Picart, Advocat, Responsable del Àrea Fiscal del ICAB

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors: 25 euros

Resta:  75 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

Inscripció:  Inscripció:  per email i enviant comprovant de transferència a  acat@acatfcl.cat

(Els associats poden demanar càrrec en compte)

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

Aforament limitat: es prega l’assistència als inscrits o bé es comuniqui la baixa amb suficient antelació.