INSCRIPCIONS

 JORNADA FORMATIVA DE NADAL
SEMINARI SUCCESIONS

LLOC I DATA :  BARCELONA, 12 desembre 2018

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRE

BALMES, 142-146

08008  BARCELONA

PROGRAMA

SESIO TARDA 

16.00 Rebuda dels assistents i presentació de l’acte a càrrec del President de l’ACAT Sr. Josep M Paños Pascual

16.05 a 20.00 

SEMINARI HERENCIES I IMPOST DE SUCCESIONS 

 INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL CATALAN MÁS IMPORTANTES (LEGITIMA, CUARTA FALCIDIA, PACTOS SUCESORIOS

IMPUESTO DE SUCESIONES EN CATALUÑA

Ponent/Ponent:  Alejandro Ebrat Picart

Advocat, Responsable del Àrea Fiscal del ICAB

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

Preus:  associats, familiars, treballadors i col·laboradors:  gratuït.

Resta:  60 euros (cal fer transferència per formalitzar la inscripció)

 Inscripció:  a la web  www.acatfcl.cat

CTA  CTE : ES26 0081 0200 2400 0283 4088

Aforament limitat: es prega l’assistència als inscrits o bé es comuniqui la baixa amb suficient antelació.