Inscripcions

http://unitia.acatfcl.cat/web/ca/ext/inscription/10/init

XX FÒRUM D'ACTUALITAT LABORAL

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGARSAT i l’ACAT complau convidar els associats de l’ACAT a una nova edició del Fòrum d'Actualitat Laboral, on analitzarem les darreres novetats legislatives produïdes durant el 2018 i les previstes per al 2019: 

  • Fixació del salari mínim interprofessional per al 2019.
  • Actualització del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social.
  • Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social 2019.
  • Pla Director del Treball Digne 2018-2020 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (Resolució de la Subsecretaria de Treball, Migracions i Seguretat Social, de 27 de juliol de 2018). Mesures i àmbits d'actuació.
  • Reial Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost: plans de pensions, modificacions en estrangeria. Transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers. 
  • Principals modificacions en l'àmbit laboral LPGE 2018. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
  • Canvis en la prestació per desocupació. Prestació per deseocupació a temps parcial. Reial Decret 950/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d'agost, de protecció per desocupació. 
  • Altres novetats

PONENT
Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.
 
DATA I LLOC
BARCELONA
22 de gener 2019 (9.30h a 12.00h)
Auditori Axa
Av. Diagonal, 547
Barcelona
INSCRIPCIO

Per assistir a aquest acte és imprescindible confirmar prèviament l'assistència

Inscripcions:  enviar e-mail a acat@acatfcl.cat, indicant nom, cognoms i DNI pel control d’accés o bé fer inscripció a la pàgina web de l’ACAT.