INSCRIPCIONS

SEMINARI NOVETATS LABORALS 2019

I EL PROCEDIMENT TRIBUTARI

LLOC I DATA :  Barcelona, 8 de maig de 2019

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRO, Balmes, 142-146.

PROGRAMA

SESIO TARDA

 16.00 a 18.00

 NOVETATS LABORALS 2019

 Sr.  Miquel Falguera i Baró.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

18.00-18.30 Pausa pel cofee-break

18.30 a 20.00

ELS ASSESSORS FISCALS I EL PROCEDIMENTS TRIBUTARIS,

Aspectes claus dels procediments tributaris arran de la doctrina i actuació actual dels òrgans de gestió i inspecció tributaria: la comprovació limitada i les societats professionals davant l’inspecció.d’Hisenda

Ponent:  Josep M Paños Pascual, advocat, gestor administratiu

Preu: gratuït

Inscripció:  a la web  www.acatfcl.cat o per email a acat@acatfcl.cat