VERSION CASTELLANO

NOTA SOBRE LA REFORMA DELS LLOGUERS I SEU ELECTRÒNICA DE L'ATC

 Barcelona, ​​25 gener 2019

 Benvolguts companys / es,

 Us informem que s'ha publicat la Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de derogació del Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

 En la seva virtut ha estat derogat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 304, de 18 de desembre de 2018.

 En la seva conseqüència, aquesta derogació del Reial decret llei 21/2018 comporta les següents conseqüències més rellevants:

1r Els contractes d'arrendament signats durant la vigència del mateix tindran una durada mínima de cinc anys.

 2n Els contractes d'arrendament signats a partir del 24 de gener de 2019 regiran per la normativa vigent anterior a la reforma de reial decret llei derogada, sent les seves conseqüències més rellevants la tornada a la durada mínima de tres anys i la no limitació de garanties addicionals.

 3r Des el 24 de gener de 2019 els contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la LAU tornaran a estar subjectes a l'ITP i AJD, donada la derogació de la norma que els declarava exempts.

Us informem també  de les novetats 2019 en les funcionalitats de tramitació telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: 

1. Publicació dels programes d'ajuda que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2019 corresponents als models següents:
 

- 600 (declaració de transmissions patrimonials)

-620 (declaració de transmissions de vehicles)

- 651 (donacions).

Hi ha dues versions dels programes, una d’apta per a Windows i l'altra per a Mac Os.

 Cal tenir present, així mateix, que les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener del 2019. Els fets imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa d'ajuda del 2018.

2. Aquest any els programes d’ajuda del mod. 600 i del mod. 620 es poden descarregar separadament.

 3. Autoliquidacions del model 600 relatives a arrendaments d’habitatges: l’exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’art. 2 de la Llei d’arrendaments urbans) subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, té, per als contractes signats a partir de l’1 de gener del 2019, el codi d’exempció 145. A partir del 24 de gener de 2019 aquesta exempció ha estat derogada

 4. Les autoliquidacions del model 620 generades amb programa d’ajuda ara també es poden tramitar telemàticament utilitzant el nou formulari telemàtic (amb identificació digital o sense), que permet adjuntar el fitxer “.dec” generat amb el programa d’ajuda, de manera que les dades es carreguen directament al formulari. També es permet exportar les dades del formulari en un fitxer ".dec" per després poder tornar a utilitzar-les i/o modificar les que convingui.

 En cas que s’utilitzi el formulari que no requereix identificació digital, el pagament i la presentació telemàtica es realitza íntegrament des del formulari web, sense que calgui accedir a la carpeta de tramitació.

 Per ampliar la informació, podeu consultar la Guia de tramitació telemàtica del model 620 amb formulari web (amb identificació digital o sense).

 D’altra banda, es preveu que els programes d’ajuda dels models  650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estiguin disponibles a finals d’aquest mes de gener.

 Pel que fa al programa d’ajuda de l'impost sobre les estades en establiments turístics, el proper termini d’autoliquidació del qual  és de l’1 al 20 d'abril, es preveu que estigui disponible a partir del 20 de març del 2019.

 Per qualsevol dubte  o aclariment contactar  amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

NOTA LLIBRES REGISTRE

29/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA INFORMATIVA DECRET LLEI 12/2019

16/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

nota informativa fiscal

09/07/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

DEVOLUCIO MATERNITAT/PATERNITAT AMB RESOLUCIO DESESTIMATORIA

21/06/2019

NOTES TRIBUTÀRIES