NOTA SOBRE QÜESTIONS DIVERSES

 Barcelona, 17 de maig 2019

 Benvolguts associats i associades,

 IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURIDIQUES

En primer lloc us informem que  s’ha publicat el Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019).

Els canvis que s’introdueixen en la norma arriben després que, per mitjà de la sentència publicada el passat 26 de març, el Tribunal Constitucional va declarar l’impost plenament constitucional i adequat al marc legal vigent, i va desestimar el recurs presentat pel Govern central el 2017. Així mateix, tenint en compte que el tribut ja s’ha meritat per als exercicis 2017, 2018 i 2019, s’ha considerat urgent i necessari realitzar algunes modificacions de caràcter tècnic al text normatiu.

La principal novetat és que el nou decret regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany. La presentació de l'autoliquidació s'ha de fer per via telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

L’impost, grava determinats béns no productius (no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests béns, que tenen com a titular les empreses però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars (dels socis, partícips o familiars). Aquí s’inclouen béns immobles (habitatge habitual, segones residències, etc.); cotxes i vehicles de potència de més de 200 cavalls; embarcacions de lleure (vaixells, iots, etc.); aeronaus (avions privats, helicòpters, etc.); i objectes d’art, antiguitats i joies.

Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

El decret, que conté un article únic, una disposició transitòria i una disposició final, entrarà en vigor el 17 de maig de 2019.

 CAMPANYA INFORMATIVA DE LA AEAT

 Us informem que l’AEAT ha engegat una campanya informativa als contribuents que desenvolupen activitats econòmiques.

 En concret els informa dels ratios i marges de benefici general del sector on desenvolupa la seva activitat el contribuent i el marge que ha calculat l’AEAT que ha declarat al contribuent, així com la proporció que es cobra amb targeta i efectiu i el que té el contribuent. Les dades es refereixen a l’any 2017.

 També informa dels totals dels moviments bancaris.

 L’objectiu d’aquesta campanya es avisar al contribuent que l’AEAT disposa d’aquesta informació i convidar a regularitzacions voluntàries dels contribuents que no hagin declarat correctament.

 Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

 Josep M Paños Pascual, President  ACAT

 

Altres notes d'interès

L'ASSOCIAT OPINA: JOSEP MARIA NAVARRO

16/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOVETATS EN ELS ERTES

16/05/2020

NOTES LABORALS

L'ASSOCIAT OPINA: LAUDE PUIG

09/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NORMATIVA PRIMERA FASE DE LA DESESCALADA

04/05/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS