NOTA SOBRE EL MODEL 840

Barcelona, 29 novembre,

Benvolguts companys/es,

Respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques recordar que les societats  estan exemptes del pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques sempre que la seva xifra de negocis anual no superi la xifra del milió d'euros.

En el supòsit que una societat hagi superat durant l'exercici fiscal del 2018 la xifra abans esmentada del milió d'euros, deixaria de gaudir d'aquesta exempció per a l'any 2020 (us recordem que la xifra a tenir en compte és la declarada en l'impost de societats de l'exercici 2018)

Així mateix, si una societat tributava per l'Impost sobre Activitats Econòmiques per superar aquesta xifra i durant l'exercici 2018 no l'ha superat, podrà sol·licitar l'aplicació de l'exempció.

El termini per comunicar a l'Agència Tributària (o organisme que tingui delegada la gestió de l'IAE) que s'ha perdut el dret a gaudir de l'exempció o bé que s'ha obtingut el mateix venç el pròxim 31 de desembre de 2019 i s'ha de fer a través del model 840.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

Altres notes d'interès

nota sobre ultimes disposicions aprovades Covid-19

09/07/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

nota 2 trimestre 2020

03/07/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

PRORROGA ERTO, AYUDAS AUTONOMOS E IMUESTO DE SOCIEDADES

28/06/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA DISPOSCIONS ESTAT D'ALARMA

15/06/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS