NOTA SOBRE EL COVID-19

Barcelona, 18 març 2020

Benvolguts associats/ades,

Actualitzem nova informació sobre el COVID-19:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

 

Quan es podrà demanar?

 

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

 

Per quin canal es podrà demanar?

 

Telemàticament, a través de l’enllaç que s’activarà en aquest mateix web properament.

 

 

L'ajut serà en un únic pagament?

 

Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros.

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

 

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Com es decidirà l'import?

 

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

ATENCIO: PENDENT PUBLICACIO EN EL DOGC.

El Govern de la Generalitat ha aprovat un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre diversos àmbits que afecten l’economia catalana. En aquest sentit, l’acord de Govern, que complementa el ja aprovat pel Govern el dijous 12 de març, inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits com són: la contractació pública, la salut i gestió de residus sanitaris, la transparència, el transport públic i la gestió tributària.

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

El Decret aprovat ahir, 17 de març, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Encara no està publicat al DOGC

3º  AGENCIA TRIBUTARIA: Segons el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen al Reial Decret que declara l'estat d'alarma, no serà d'aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb acat@acatfcl.cat

 

Josep M Paños Pascual

President  ACAT

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS