NOTA SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA RENTA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

Barcelona, 5 setembre 2017

 

 

Benvolguts associats i associades,

 

 

Us informem que el proper 15 de setembre de 2017 entra en vigor a Catalunya la renta garantida de ciutadania segons estableix la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

 

Persones beneficiàries. Requisits

 

Aquelles que no arribin al 100% de l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya), situat en 664 €/mes. I, a més a més:

- Caldrà acreditar dos anys de residència a Catalunya (màxim 3 anys, en alguns casos).

- L’edat mínima per rebre-la serà de 23 anys.

- Caldrà portar sis mesos sense ingressos o amb ingressos inferiors a la quantia de la renda garantida.

- No es podrà disposar de patrimoni superior a la primera residència.

- Caldrà haver esgotat prèviament totes les prestacions possibles.

El segon membre de la unitat econòmica de convivència o família pot percebre el 50% de la prestació, i 100 euros per fill fins arribar a un màxim de tres.

Desplegament

 

El desplegament serà progressiu, des del setembre de 2017 fins a l’abril de 2020. Pel que fa a la quantia, es començarà aplicant el 85% de la prestació fins arribar al 100% l’any 2020. Està previst que la renda s’apliqui automàticament a totes les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció el mes de setembre i, posteriorment, a totes les persones que en compleixin els requisits i així ho sol·licitin.

 

 

 

 

Control i seguiment

 

Per tal de garantir que la renda arriba a les persones que realment ho necessiten, es duran a terme actuacions de control i seguiment per part d’una comissió integrada pel Govern, els agents socials, econòmics i entitats, per avaluar-ne la implementació i fer-ne el seguiment.

 

A més, cal tenir en compte que si una persona no segueix el pla d’inserció laboral o d’ocupació, perd 150 euros de la prestació complementària, i en cas que rebutgi una feina, perd la totalitat de la prestació.

 

Us adjuntem copia de la llei Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat

Josep M Paños Pascual

President ACAT

llei 14/2017 renta garantida ciutadania

 

Altres notes d'interès

NOTA AYUDA GENERALITAT AUTONOMOS

03/04/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA INFORMACIO MESURES COVID19

31/03/2020

NOTES TRIBUTÀRIES

nota sobre els treballs esencials i mobilitat

30/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA REAL DECRETO LEY 9/2020

28/03/2020

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS