NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 19/3/2018

Barcelona, 3 juny 2018

Benvolguts companys/es 

 Informar-vos de la important sentència del Tribunal Suprem, sala del Contenciós, de data 19 de març 2018, sobre l'aplicació de l'art. 32.1 LIRPF en activitats professionals.

En concret es debatia la possibilitat d'aplicar l'art. 32.1, reducció del 40% (ara és el 30%) per ingressos amb un període de generació superior als dos anys en activitats professionals (en concret honoraris d'un advocat en un procediment concursal).

L'Administració defensava la no aplicabilitat de tal reducció per entendre que la professió d'advocat genera habitualment ingressos irregulars.

L'important de la sentència de l'Alt Tribunal és que estableix tres normes per aplicar la reducció del citat art. 32.1 LIRPF:

1º Que les activitats professionals sí que són susceptibles de generar ingressos amb un període de generació superior als dos anys i per tant poden aplicar aquesta reducció.

2º Que les activitats professionals en la seva concepció genèrica  no limiten “per se” aquesta aplicació de la reducció. És a dir que no s'admet un concepte general de que la professió d'advocat o d'arquitecte, per exemple, per la seva pròpia naturalesa genera de forma habitual ingressos irregulars (el que comporta que no es pugui aplicar aquesta reducció) i per tant l'Administració ha de demostrar en cada cas concret que el professional genera habitualment ingressos irregulars.

3º  La càrrega de la prova incumbeix a l'Administració. Tal càrrega suposa que ha de motivar i justificar les raons per les quals considera que la reducció ha d'excloure's.

Important sentència a tenir en compte per si se'ns presenta aquest supòsit en el nostre assessorament a professionals.

Us adjuntem còpia de la sentència.

Josep M Paños Pascual

President ACAT

SENTENCIA TS

Altres notes d'interès

NOTA MODEL 840

10/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

PRESTACIO MATERNITAT: FORMULARI DEVOLUCIO I INFORMACIO

04/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

MODULS 2019

03/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

28 noves consultes de ITP i AJD

26/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES