---------------------------------------

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-180605-ISD

Altres notes d'interès

NOTA REIAL DECRET LLEI 8/2019

18/03/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA MODELS RENTA I PATRIMONI 2018

18/03/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA RESOLUCIO ICAC

12/03/2019

NOTES COMPTABLES

NOTA LLOGUERS, DECLARACIONS INFORMATIVES I MESURES LABORALS

11/03/2019

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS