---------------------------------------

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-180605-ISD

Altres notes d'interès

MODIFICACIO TIPUS AJD CATALUNYA

16/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

MODIFICADA LA LLEI ITP I AJD PEL TEMA DE LES HIPOTEQUES

12/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

EL MODEL 347 ES PRESENTARA EL MES DE FEBRER

06/11/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA REIAL DECRET-LLEI 16/2018

28/10/2018

NOTES TRIBUTÀRIES