---------------------------------------

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-180605-ISD

Altres notes d'interès

NOTA SOBRE EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2019

22/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA SOBRE LA COL.LABORACIO SOCIAL

16/01/2019

NOTES TRIBUTÀRIES

NOVETATS TRIBUTARIES, LABORALS I MERCANTILS

31/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA SMI 2019 I MODEL 233 I 763

28/12/2018

NOTES TRIBUTÀRIES