---------------------------------------

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-180605-ISD

Altres notes d'interès

LLEI PRESSUPOSTOS GENERALS ESTAT 2018

09/07/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA IMPOST SOCIETATS 2017

03/07/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOU CONVENI AMB DEUTSCHE BANK

22/06/2018

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

NOTA SOBRE L'ACTIVITAT DE LLOGUER D'APARTAMENTS TURISTICS

14/06/2018

NOTES TRIBUTÀRIES