---------------------------------------

Impost sobre successions i donacions: publicades 32 consultes. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-180605-ISD

Altres notes d'interès

NOTA REIAL DECRET LLEI 11/2018

18/09/2018

NOTES D'ALTRES QÜESTIONS

MODEL 360

12/09/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA XIFRA NEGOCIS IAE

05/09/2018

NOTES TRIBUTÀRIES

NOTA SOBRE NOTIFICACIONS TELEMATIQUES EN EL RETA

27/08/2018

NOTES LABORALS