SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE DE LES MODIFICACIONS FISCALS A LES

13/03/2017