Els associats de l'ACAT podran formar part del llistats de perits judicials de totes les demarcacions judicials de Catalunya.

El llistat es modifica i renova cada any.