Us informem que ha estat publicada la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Nota sobre el Reial Decret Llei 18/2017 de Modificacio del Codi De Comerç Llei De Societats de Capital i Auditoria de Comptes.