Notes tributàries

Articles d’interès i novetats sobre tributació, impostos, etc.

Cómo introducir valor de referencia para valorar bienes e inmuebles en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de patrimonio.

A l’abril ha començat el termini per confirmar la renda calculada per Hisenda amb el sistema renda web. L’Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals (ACAT) avisa que cal tenir en compte els errors o mancances més freqüents que solen contenidors.

D’acord amb el Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, s’adopten les següents mesures en l’àmbit tributari:

Instruccions per sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplats al Reial Decret llei 7/2020 de 12 de març, adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial Decret llei 14/2020, de 14 d’abril

Ha estat publicat al BOE Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.