Publicacions ACAT

Articles d’interès i novetats del sector.

Cómo introducir valor de referencia para valorar bienes e inmuebles en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de patrimonio.

A l’abril ha començat el termini per confirmar la renda calculada per Hisenda amb el sistema renda web. L’Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals (ACAT) avisa que cal tenir en compte els errors o mancances més freqüents que solen contenidors.