Publicacions ACAT

Articles d’interès i novetats del sector.

Us informem que ha estat publicada la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Nota sobre el Reial Decret Llei 18/2017 de Modificacio del Codi De Comerç Llei De Societats de Capital i Auditoria de Comptes.

 Nota Sobre el model 121/122 i Cotizacions Seguretat Social 2017. Veure nota. BOE A2017 1369. BOE A2017 1334